برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
ساتراپ ایرانی که علیه اردشیر دوم شورید
موزولوس
نام دختر اردشیر دوم
ردگونه

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود