برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آپارتی

/'ApArti/

برابر پارسی: بی چشم و رو
آپارتی
بی آبرو, بی شرم, بی حیا, رسوا
رئیس جمهور ضد آپارتید آمریکا
ابراهام لینکلن
آرش
A-parvata پارت ها
ریحانه
سلیطه جنگره پر زبون خبر چین آتیش بیار معرکه معنیش میشه


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران