برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
آورد
جنگ, پیکار, نبرد
آورد و منتقل کرد
رساند
ره آورد تابستان
گرما
ره آورد زلزله
آوار
مجموعه چند ده نزدیک به هم که یک واحد تقسیماتی را پدید آورد و به وسیله یک دهداری اداره شود
دهستان
آفرینش | پدید آوردن
ایجاد
از فرآورده های شیری
خامه
از فرآورده های گوشتی
کالباس
از فرآورده های لبنی
کره
استانی در کشورمان که در سال 1379 رتبه 46 را از 100 از نظر توسغه یافتگی صنعتی بدست آورد
سمنان
استانی که در سال 1383 رتبه سوم را در ایران از لحاظ توسعه یافتگی صنعتی به دست آورد
خوزستان
اقتصادان آمریکا متولد 1912 که نوبل اقتصاد را به دست آورد
میلتون فریدمن
امر آوردن
ار
امر به آوردن
اور
ایمان آوردن
گرویدن
این استان رتبه چهارم را در سال 1379 از نظر توسعه یافتگی صنعتی به دست آورد
تهران
این اصطلاح به دولتی گفته می شود که بخش قابل توجهی از درآمدش را از یک منبع برونزای اقتصادی | منبعی که حاصل فعالیت اقتصادی آن کشور نباشد | به دست می آورد
رانتیر
این روش قدیمی ترین فرایند شناخته شده برای بدست آوردن شکل مطلوب فلزات است
ریخته گری
این منظره دیدنی با ارتفاع چهار هزار و 400 متر در استان چهار فصل کهگیلویه و بویراحمد | منطقه ای کوهستانی و سرشار از زیبایی های طبیعی را در نوار شمالی این استان پدید آورده است
کوه دنا
بجا آوردن
ادا
بجا آوردن پیمان
وفا
بجا آوردن عهد
ایفا
بچه بدنیا آوردن
زا
بچه تازه دندان درآورده می گیرد
گاز
بخاطر آوردن فراموش شده ای
یاداوردن
بدست آوردن
کسب
بدنیا آوردن
زا
برآوردن حاجت
اجابت
برآوردن و بیرون
کندن
بناکردن و به وجود آوردن
ساختن
بندآوردن
بستن
به تصرف در آوردن
انتزاع
به جا آوردن
ادا
به جا آوردن دین و بدهی
ادا
به جا آوردن عهد
ایفا, وفا
به حرکت درآوردن
لرزاندن
به حرکت یا جنبش در آوردن
تکاندن
به حساب آوردن
شمارش
به خاطر آوردن
تداعی
به دست آوردن
کسب
به دست آوردن توپ در بستکبال
ریباند
به دست آوردن و به فروش رساندن محصول کارخانه
بهره برداری
به دنیا آوردن
زا
به دنیا آوردن |
زا
به رشته تحریر در آورد
نوشت
به زبان آوردن و تکلم
بیان
به شمار آوردن
عد, احتساب, شمردن
به لرزش در آوردن
لرزاندن
بهره گرفتن از آثار و افکار برای پدید آوردن اثر جدید
اقتباس
بوجود آوردن آشفتگی
بحران افرینی
پایین آوردن قیمت کالا
تخفیف
پدید آوردن
ایجاد, تولید
پدید آوردن | نوسازی
احداث
پوست چیزی را کندن | دانه را در آوردن
تقشیر
تخم جواهر نشانی که نادر شاه افشار به غنیمت آورد
تخت طاووس
tinabailari
جنگ ، نبرد ، کارزار 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
رویا
مبلغی برای شروع کار
مهیاس
جنگ ،نبرد:)


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی