برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
آمو دریا
جیحون
آموت
آشیانه, آشیانه پرندگان شکاری
آموختار
معتاد
آموختن
یاد گرفتن
آموختن | یاد گرفتن
تعلم
آموختنی دانش آموز
درس
آموختنی در مدرسه
درس
آموختنی لقمان
ادب
آموختنی محصل
درس
آموختنی مدرسه
درس
آموخته لقمان
ادب
آموخته های گذشته
تجارب
آموزاندن
یاد دادن
آموزش
یاد
آموزش دادن
تعلیم
آموزشگاه
مدرسه
آموزشگاه تربیت معلم
دانش سرا
آموزشگاه عالی
کالج
آموزشگاه فنی
هنرستان
آموزشیار دانشگاه
مدرس
آموزگار
مدرس
آموزگار یا آموزشیار دانشگاه
مدرس
آموس
تخمه
آموسنی
وسنی, هوو
آمونیاک
جوهر نشادر
از وسایل کمک آموزشی
اورهد
اهلی و دست آموز
رام
اولین کلمه آموزشی
اب
به فرموده امام باقر(ع) پیش از سخن گفتن••• باید آموخت
راستگویی
بیشترین رقم دانش آموز در سطح کشور
دانش اموز ابتدایی
پدیده ای کاملا تازه با نام ebook که نظام آموزش و اطلاع رسانی را با دگرگونی هایی اساسی مواجه کرده است و میتواند علاوه بر متن | فیلم | صوت | تصاویر و انیمیشن را نیز شامل شود
کتاب الکترونیکی
پرستار آموزش دیده در زمینه نگهداری نونهالان
کودکیار
پزشک کارآموز
انترن
پند و آموزه
تازه کار و نوآموز
مبتدی
تربیت آموخته
مودب
تربیت و آموزش
پرورش
تلمیذ | دانش آموز
شاگرد
تکلیف دانش آموزان
مشق
دانش آموز
مجمل
دانش آموز عرب
تلمیذ
دانش آموزان علوم دینی
طلاب
دانش آموزی که در امتحان درسی نمره کمتر از حد نصاب بگیرد و مجبور شود دوباره آن درس را امتحان بدهد
تجدیدی
درس عبرت آموز
تاریخ
دست آموز
اهلی
سازمان آموزشی | علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد
یونسکو
سخن آموزنده
نکته
سخن نغز و آموزنده
نکته
علم آموختن
دراست
عینک نمی آموزد
سواد
مری شری
معنی آمو در زبان لاتین ( Ammo ) عشق هست
اما در زبان انگلیسی (Amo) معنای مهمات می دهد.


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی