برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

آسیب

/'Asib/

مترادف آسیب: آفت، بلا، آزار، خدشه، زخم، صدمه، ضرب، گزند، لطمه، عیب، نقص، خسارت، خسران، زیان، ضرر
آسیب
اک
آسیب شناسی
پاتو بیو لوژی, پاتولوژی
آسیب ها
آفات
آسیب ها و بلایا
اکات
آسیب و آزار
گزند
آسیب و آفت
آک, کوفت, صدمه, زیان
آسیب و صدمه
هدی
آسیب و ضرر
لطمه
آسیب و مصیبت
بلا
التهاب و وجود لخته های خون در یک سیاهرگ سطحی که بطور اولیه ناشی از عفونت یا آسیب است
ترومبوفلبیت
رویای قشر آسیب پذیر
ارزانی
مهمترین دغدغه قشر آسیب پذیر در زمینه رفاه اجتماعی
هزینه ی درمان
موسسه جهانی که کارش یاری رساندن به آسیب دیدگان است
صلیب سرخ
نیروگاه هسته ای آسیب دیده ژاپن در سونامی
فوکوشیما
از آنسو آسیب است
الب
آسیبک
آک
برنامه اجتماعی شبکه سه درباره آسیبهای ملتهب جامعه
شوک
صدمه | آسیب
کوب
صدمه و آسیب
اک
مصیبت و آسیب
بلا
زینب
عارضه
Star fading in the sky
مشکل
سعیدخسروی
در معنی مجازی تماس
حمیدرضا دادگر_فریمان
اک،آفت، بلا، آزار، خدشه، زخم، صدمه،کوب، ضرب، گزند، لطمه، عیب، نقص، خسارت، خسران، زیان، ضرر
مهدی عبدلی
آسیب
صدمه ،نقصان ،بلا،مشکل،
.....


نام نویسی   |   ورود