برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

آدرس

/'Adres/

مترادف آدرس: عنوان، نشانی

برابر پارسی: نشانی
آدرس
انگ, نشانی
آدرس ترسیمی
کروکی
مجتبی عیوض صحرا
این واژه ترکیبی ایرانی است و دیگر نیازی به معادل فارسی ندارد و فرانسوی ها(adresse یا address) از ما گرفتن!
آد: واژه ای ترکی-اسم،نام،نشان،اثر،ردپا
رِس: بُن فعل رسیدن
معنی: نشانی،مقصد-عنوان و نام کسی بَر سَر نامه یا پُشت بَسته(پاکت) و...
تاشبور
در زبان ترکی استانبولی می شود: آدرس
حمیدرضا دادگر_فریمان
عنوان، نشانی
علی باقری
آدرس(ADDY) : [ اصطلاح ارز دیجیتال]این اصطلاح به آدرس کیف پول یک ارز دیجیتال اختصاص دارد.


نام نویسی   |   ورود