برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
آجر پز
فخار
تنور آجر پزی
کوره
کوره آجر پزی
داش

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران