برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آثم


برابر پارسی: گناه کار
آثم
گناهکار
ن
گناهکار 'مجرم'


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران