برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
آب ترکی
سو
جسمی که از ترکیب اکسیژن با شبه فلز به وجود می آید و چون با آب ترکیب شود تولید اسید کند
انیدرید

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود