برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آئرومتر


برابر پارسی: هواسنج
آئرومتر
هوا سنج
Sayna
هواسنج
وسیله‌ای برای اندازه گیری کرما و سرمای هواعه
لطفا لایک کنید عشقای من


نام نویسی   |   ورود