گزارش ذخیره

آیا می توانید از یک ترول پیشی بگیرید (با فکر کردن مانند یک ترول)؟ - کلر واردل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٠٨ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن