گزارش ذخیره

نحوه استفاده از Can, Could and Be Able To - افعال معین انگلیسی برای توانایی


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠١/٢٤ (٨ سال قبل)

فرستادن