گزارش ذخیره

چگونه 5 کلمه دشوار را تلفظ کنیم! | تلفظ انگلیسی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٧/٢٨ (٧ سال قبل)

فرستادن