گزارش ذخیره

آیا فروشگاهی در این اطراف وجود دارد؟ | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٦ (٨ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:38 آیا ... در این اطراف وجود دارد؟
04:51 به سوالات پاسخ دهید

فرستادن