گزارش ذخیره

آیا یک معلم تافل می تواند در تافل iBT نمره 120 بگیرد؟


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/١٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:33 بخش خواندن
02:46 بخش گوش دادن
04:40 بخش صحبت کردن
06:03 بخش نوشتن

فرستادن