گزارش ذخیره

10 قانون زبان بدن و ژست های بدن | بریتانیایی توضیح داد


کانال دریم انگلیش کانال دریم انگلیش
٥١٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٢/٠٤ (١ سال قبل)

00:15 دروغ گویی
01:17 حرکات
03:07 سلام دو انگشتی
04:21 تلفظ خود را بهبود بخشید
06:16 حرکات دست

فرستادن