گزارش ذخیره

50 فعل مهم در انگلیسی برای مکالمه روزانه


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/١٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:06 افعال عمل
02:34 افعال آشپزخانه
05:37 افعال اداری
06:57 اتاق خواب

فرستادن