گزارش ذخیره

آیا خواندن به شما کمک می کند انگلیسی صحبت کنید؟


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/١٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
04:05 دایره لغات خود را بهبود بخشید
06:24 صوتی تصویری
06:43 حافظه
07:27 قابل شنیدن
08:07 یادگیری زبان انگلیسی به صورت تکه تکه
09:18 غوطه وری کامل
10:08 تدارکات ساده تر
11:36 چی باید بخونی

فرستادن