گزارش ذخیره

Coulda Shoulda Woulda - معنی آنها چیست؟ نحوه استفاده از آنها در انگلیسی!


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٠٦ (١ سال قبل)

فرستادن