گزارش ذخیره

نحوه تلفظ هر کلمه انگلیسی – بهترین دیکشنری انگلیسی | چگونه انگلیسی صحبت کنیم


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/١٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 نمادهای تلفظ
04:15 شناسایی کنید

فرستادن