گزارش ذخیره

زمان حال و آینده - will و won't | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٧ (٦ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:41 Will & Won't (the present & future tense)
04:18 تمرین بیشتر

فرستادن