گزارش ذخیره

درس آموزش زبان انگلیسی | انگلیسی را بدون دردسر بفهمید – چگونه با فیلم و تلویزیون انگلیسی یاد بگیرید


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/١٠ (٣ سال قبل)

فرستادن

مکالمه انگلیسی | درس 1
مکالمه انگلیسی | درس 1
سال گذشته