گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری: آیا شما انعطاف پذیر هستید - آموزش زبان انگلیسی


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٢٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:13 تاب آوری
00:58 اطلاع
02:49 نتیجه

فرستادن