گزارش ذخیره

افعال to be گذشته ساده (was, were) | تمرین زبان انگلیسی


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:50 اشکال تاییدی
04:15 اشکال منفی
06:25 مکالمات را تمرین کنید

فرستادن