گزارش ذخیره

آیا می توانید عدد بعدی را در این دنباله پیدا کنید؟ - الکس گندلر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٤/٢٩ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:17 نگاه کن و بگو
01:32 کانوی ثابت
02:23 شماره
03:10 برنامه های کاربردی

فرستادن