گزارش ذخیره

50 عبارت طبیعی انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/١١/١٧ (٧ سال قبل)

فرستادن