گزارش ذخیره

گوش کنید و تکرار کنید: چگونه صدای کوتاه "u" را در انگلیسی تلفظ کنیم


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٣٠ (١ سال قبل)

فرستادن