گزارش ذخیره

تاج محل: بنای یادبود عشق ابدی - استفانی هونچل اسمیت - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/١٠ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن