گزارش ذخیره

مکالمه کوتاه در انگلیسی: چی مودبانه و چه چیز بی ادبانه است


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠٣/٠٦ (٨ سال قبل)

فرستادن