منو
تقی قیصری
ویژه

تقی قیصری

عضو از ٦ سال پیش
امتیاز کل
٢٤,٩٤٣
رتبه کل
١٥٣
رتبه کل
لایک
٢,٥٤١
لایک
دیس‌لایک
٣٠٦
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٤,٨٨٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٥٢
لایک
لایک
٢,٥٣٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٠٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦٣
امتیاز
رتبه در بپرس
٣٠٨
لایک
لایک
٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٦

محضِ خاطرِ

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٤

طاق شدن طاقت، تمام شدن تحمل، مستأصل شدن، احساس درمانده گی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥١

۱ - در امریکا معادل guy یا dude هم به کار برده می شود که به طور کوتاه شده fella هم گفته و نوشته می شود. Hey you fellows! ( Hey you guys! سلام بچه ه ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٥

۱ - غلات، ۲ - محصولات کشاورزی، ۳ - تجمع، انباشت ( انسان، اشیا )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٠

پاسخ به محرک بیرونی ( عموماً وضعیت نامطلوب ) می تواند سه گونه باشد: انفعالی یا passive، پاسخ ندادن یا پاسخ دیرهنگام یا نابه جا به محرک فعالانه یا act ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Is it OK with you if I come about six?
دیدگاه
٣

اگر برای تان مساعد است ساعت ۶ خدمت تان برسم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
A car ran past, spotting my coat with mud.
دیدگاه
٠

ماشینی از کنار من رد شد و به روی کتم گِل پاشید.

تاریخ
١ ماه پیش
متن
a base of operations
دیدگاه
٠

پایگاه عملیاتی

تاریخ
١ ماه پیش
متن
the base of the skull
دیدگاه
٠

قاعده ی جمجمه

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.