منو
shirfahm.com

shirfahm.com

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٢,٧٥٠
لایک
٢٩٥
لایک
دیس‌لایک
١٠٠
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٠٩٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٧٥٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,١٠٠
لایک
لایک
٢٩٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٨

خودرو: موتور

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٧

خودرو: سوخت

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٤

خودرو: احتراق

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩

خودرو: انبساط یافتن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٢

خودرو: اصطکاک

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.