برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سارا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 الک
غربال کردن:الک کردن
مثال:
ارد ها رو غربال کن یعنی:ارد ها رو با استفاده از صافی الک کن
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 وقتی که در فضای اینستاگرام شخصی از استوری یک نفر خوشش نیاد 👎dis like یا همان آن لایک رو استفاده می کند ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

3 در فضای واتساپ،تلگرام....
وقتی کسی در آن فضا به قول معروف active باشه
یعنی فعال باشه میگویند یارو انلاینه
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

4 واحد پول ایران
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

5 سخت ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

6 گاو آهن، شخم،خیش ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

7 خیش،شخم،ایمر ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

8 از آنجایی که ....... ١٣٩٩/٠٤/١٠
|