برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مَمَد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 سازمان نظام وظیفه ١٤٠٠/٠١/٠١
|

52 نظام وظیفه ١٤٠٠/٠١/٠١
|

53 مدیریت تاکسیرانی ١٤٠٠/٠١/٠١
|

54 مخفف:👇
Ministry of Defence and Armed Forces Logistics

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
١٤٠٠/٠١/٠١
|

55 اشتباه حکمی ١٤٠٠/٠١/٠١
|

56 توصیف ١٤٠٠/٠١/٠١
|

57 دفاع (به استناد) اشتباه ١٤٠٠/٠١/٠١
|

58 اشتباه موضوعی ١٤٠٠/٠١/٠١
|

59 به آمریکایی میشه Faucet
به بریتانیایی میشه Tap
١٣٩٩/١٢/٢٧
|

60 قبول خطر نامتعارف ١٣٩٩/١٢/٢٧
|

61 صنایع ١٣٩٩/١٢/٢٦
|

62 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

Ministry of Health and Medical Education
١٣٩٩/١٢/٢٦
|

63 وزارت اطلاعات (جمهوری اسلامی ایران)
مخفف: 👇
Ministry of Intelligence and National Security
١٣٩٩/١٢/٢٦
|

64 واژه Department در ایالات متحده آمریکا به معنای وزارت و معادل واژه Ministry می‌باشد.

واژه Secretary نیز در ایالات متحده آمریکا به معنای وزیر و ...
١٣٩٩/١٢/٢٦
|

65 نهاد ریاست جمهوری ١٣٩٩/١٢/٢٦
|

66 قوه قضائیه ١٣٩٩/١٢/٢٦
|

67 اوضاع و احوال ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

68 موقعیت خطرناک ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

69 تکلیف موجود در حقوق عُرفی ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

70 علت تامه_ تنها علت ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

71 رای عدم اعتماد ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

72 سیاستمداران ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

73 ادارات ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

74 قوانین مصوب ١٣٩٩/١٢/٢١
|

75 او زد تو ‌گوشم ١٣٩٩/١٢/١٨
|

76 فرانک سوئیس ١٣٩٩/١٢/١٥
|

77 دلار سنگاپور ١٣٩٩/١٢/١٥
|

78 رویه قضایی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

79 اتحادیه ای ١٣٩٩/١٢/١١
|

80 الزامات مشروعیت ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

81 دوستان کمک کنید
این لغت چه تفاوتی با assault داره؟
دوتاشون معنی حمله رو میده😐✋
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

82 غیرقابل جمع ١٣٩٩/١٢/٠١
|

83 رکن قضایی ١٣٩٩/١١/٢٩
|

84 در حضور دادگاه، نزد دادگاه ١٣٩٩/١١/٢٩
|

85 صدور حکم ١٣٩٩/١١/٢٤
|

86 مصالحه ١٣٩٩/١١/٢٤
|

87 مخفف Have to در اسپیکینگ ١٣٩٩/١١/٢٣
|

88 مخفف has to در اسپیکینگ ١٣٩٩/١١/٢٣
|

89 هیئت داوران ١٣٩٩/١١/٢٢
|

90 حقوق حاکمه ١٣٩٩/١١/٢٠
|

91 مجمع الجزایری ١٣٩٩/١١/١٩
|

92 بگو غلط کردم ١٣٩٩/١١/١٩
|

93 دولت صاحب پرچم ١٣٩٩/١١/١٧
|

94 معاهدات ١٣٩٩/١١/١٥
|

95 کشورهای عضو معاهده ١٣٩٩/١١/١٢
|

96 صاحب منصب ١٣٩٩/١١/١١
|

97 دارندگان اوراق بهادار ١٣٩٩/١١/١١
|

98 حقوق بین الملل: [ قوانین عمومی] ١٣٩٩/١١/٠٦
|

99 حقوق: [ اساسنامه داخلی] ١٣٩٩/١١/٠٥
|

100 در راستای تاسیس ١٣٩٩/١١/٠٥
|