منو
helia.sqb

helia.sqb

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٤,٦٥٦
لایک
٤٧٩
لایک
دیس‌لایک
٦٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٨٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٦٥٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٨٣
لایک
لایک
٤٧٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٦

شکار

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٢

ضعیف، ناتوان، سست

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

پیش گویی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٠

مصیبت

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

سالی یکبار سالی به دوازده ماه

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
He has a strange air.
دیدگاه
٥

او شخصیت عجیبی دارد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The principal gives the teachers great latitude in disciplining their students.
دیدگاه
٨

مدیر در انضباط دانش آموزان آزادی عمل زیادی به معلمان می دهد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
In warm weather these germs multiply rapidly.
دیدگاه
٧

در هوای گرم میکروب ها به سرعت تکثیر می شوند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Once in a blue moon you get some problems.
دیدگاه
٦

شما به ندرت دچار مشکل میشوید.

تاریخ
١ سال پیش
متن
I dropped a pan of boiling water and scalded my leg.
دیدگاه
٥

ظرف آب جوش از دستم رها شد و پاهایم سوخت.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.