برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ختم کلام
تموم شد رفت
همینی که گفتم.
١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

2 چرا؟
که چی؟
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

3 تا بعد ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

4 حله
اوکیه
١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

5 خواهش میکنم ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

6 کلافه شدم
دیگه بَسمه
١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

7 این چیزا پیش میاد. ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

8 افسرده
غم زده
١٣٩٩/٠٧/١٩
|

9 خیالم راحت شد ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

10 حالا بی حساب شدیم ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

11 افزایش سریع و ناگهانی ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

12 ‏‎‎سکس پارتنر بدون تعهد خاصی
احساسات داخلش نیست.
همون بُکُن خودمون.
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

13 چرا اینقدر دیر کردی؟ ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

14 لطفا دوباره تکرار کن. ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

15 شانست رو امتحان کن. ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

16 قصد بی احترامی ندارم. ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

17 زیاد از حد تعریف و تمجید شده ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

18 اشتباه برداشت نکن ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

19 وضعیت کسالت بار و بی ارزش ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

20 خیلی گرونه
مگه سرگردنه است
١٣٩٩/٠٦/٢١
|

21 بلاتکلیفه
رو هواست
١٣٩٩/٠٦/٢١
|

22 قشقرق به پا کردن ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

23 بیچاره شدیم ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

24 از کاه کوه ساختن ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

25 سر کسی را کلاه گذاشتن ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

26 هوس چیزی کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

27 سیر سیرم. ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

28 کسی رو دست انداختن
مسخره کردن
١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

29 دندت نرم! ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

30 به هر دری زدن
از هر امکانی استفاده کردن
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

31 طرف خیلی جیگره. ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

32 افتضاحه ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

33 عالم و آدم رو خبر دار کردن. ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

34 ما هوای هم رو داریم. ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

35 سرما خوردن ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

36 از این شانسا نداریم ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

37 شکوه و شکایت کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

38 وقت تلف کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

39 آهای ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

40 دستت رو شد. ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

41 کسی که خیلی مشروب میخوره
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

42 سرحال
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

43 خیلی خوبه
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

44 خر ذوق ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

45 دقیقا (سر وقت) ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

46 حق با کسی بودن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

47 (کسی) نسبت به سنش خوب ماندن
مثال
Sara is young for her age.
سارا نسبت به سنش خوب مانده.
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

48 خیلی ساده ای ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

49 سرهم کردن
سَنبل کردن
سَرسَری کار کردن
١٣٩٩/٠٥/١٦
|

50 من حساب میکنم، مهمون من ١٣٩٩/٠٥/١٤
|