برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید علی موسوی اناری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بجای گفتنshe looks hot میتوان از she looks smokingهم استفاده کرد!
_______
برقرار باشید و سبز دوستان💞💌
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

2 نوعی لباس عروس(همون لباس عروسایی که دامن بزرگ و حجیمی دارند!)(نمیدونم متوجه شدید یانه😂👌
_______
برقرار باشید و سبز دوستان👌🌷⚘
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

3 فرم relaxed speech دو کلمه ی
what are you
یا what do you
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

4 معادل بزنم به تخته خودمون ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

5 امید با خدا؛ان شالله ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

6 خدایی نکرده!
خدا نکنه!
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

7 به معنای:آخی ! طفلی است!
_______________
برقرار باشید و سبز دوستان⚘🌷❤
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

8 خداروشکر ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

9 معنی بی درد سر هم میدهد!
بی دردسر ؛آسان است! ؛ کاری ندارد!
خود کلمه sweat به معنای عرق ریختن است!
_______________
برقرار باشید و سبز دوس ...
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

10 اصطلاحیست به معنای لب و لوچه آویزان،گرفته؛ناخشنود؛ خیط شده!
البته هم میتوان از at استفاده کرد هم از in که هردو همین معانی را دارند
____________ ...
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

11 اسم کامل دانشگاه استنفورد ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

12 اصطلاحیست به معنای : لب و لوچه آویزان؛ خیط شده؛نا خشنود ؛گرفته!!!
______________________________
برقرار باشید و سبز دوستان⚘🌷
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

13 dullمعانی متعددی دارد:کند؛کند ذهن؛ مات،کدر؛ضعیف؛خفیف ؛غم افزا و گرفته
مثال:
he is a dull student او دانش اموز کند ذهنی است!
a dull knife چ ...
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

14 مرحله
برای مثال :stage by stageینی step by step
و هردو ینی گام به گام؛مرحله به مرحله!
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

15 مبلمان
برای مثال :
Home furniture یعنی مبلمان خانگی!
برقرار باشید و سبز دوستان⚘🌷
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

16 phrasal verbاست که همراه چهار کلمه:
velcro , buttons;snaps;zipperبکار میرود!
velcroبمعنای :چسب کفش های چسبی
buttonبه معنای دکمه
snaps ...
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

17 دکمه های فلزی که در هم چفت میشوند هم snaps میگویند!
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

18 تلاش و مشقت برای کاری
برای مثال:
if you want success , you must sweat for it!
ینی: اگر موفقیت را میخواهی؛ باید برای ان تلاش کنی(مشقت تحمل ک ...
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

19 اصطلاحیست به معنای : حرف دهنتو بفهم!
که معادل whatch your mouthهم هست!
برقرار باشید دوستان 🌷⚘
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

20 در relaxed speechبه معنای خواستن هست و مخفف want to هست!
توضیح relaxed speech:
مثلا در relaxed speech بجای گفتن do you haveا میگویند: جَوِ (j ...
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

21 بیشتر در متون آکادمیک و formalبه معنای " قبلا " هست
برقرار باشید و سبز🌷⚘.
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

22 زیپ شلوارت بازه ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

23 یکی ازمعانی fly زیپ است!
برای مثال:your fly is down یعنی: زیپ شلوارت بازه😂👌
برقرار باشید و سبز دوستان🌷⚘👌
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

24 ضمنا اتفاقا به هر حال ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

25 در relaxed speechبجای گفتن what are you یا what do youاز whaddya استفاده میشود!!!
برقرار باشید دوستان👌🌷⚘
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

26 for example : he should be here by now
او باید تا الان اینجا می بود
برقرار باشید دوستان ⚘
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

27 لباسی که تو بازی ماریو میپوشید!😉😂 ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

28 لباس زیر ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

29 به نوعی میشه همون ساپورت خودمون فرضش کرد!
جوراب شلواری میشه tightsنه legging!
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

30 به لامپ های مهتابی tube light میگویند
برقرار باشید دوستان 💚
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

31 عشق دوست؛شیفته؛ حشری ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

32 همانkiss اما حالت informalداره ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

33 با کله قبول کردن!!!!!!!! ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

34 برای خطاب مودبانه به خانمی که وضعیت تاهلش برایمان مشخص نیست بکار میرود.
برقرار باشید دوستان ⚘🌷
١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

35 معادل :where do you come from? ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

36 برای مثال:
a reception in honor of the new mayor
یعنی پذیرایی ای به افتخار شهردار جدید.
برقرار باشید دوستان ⚘🌷
١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

37 cordinate number
یا همان عدد همسایگی به تعداد اتم های مجاور با یک اتم گویند
برقرار باشید دوستان 👌⚘
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

38 دیوانه وار عاشق کسی بودن.
برای مثال:
I fell madly in love with mina
یعنی: من دیوانه وار عاشق مینا هستم😊❤💙
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

39 کله خراب بودن، احمق بودن ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

40 درست در آن لحظه ؛دقیقا در همان لحظه⚘ ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

41 از تیم های مشهور فوتبال امریکایی یا همانsoccer. در آمریکا
برقرار باشید دوستان⚘❤.
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

42 کلمات مشابه violet :
violet(بنفش)
violent(شدید)
violate(نقض کردن،تجاوز کردن)
violence (خشونت)
برقرار باشید دوستان ⚘🌷.
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

43 undergraduate:دانشجوی دوره لیسانس
graduate :فارغ التحصیل‌دوره کارشناسی
postgraduate:دانشجوی ارشد یا دکتری
برقرار باشید دوستان ⚘
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

44 عمومی و فراگیر شدن سریع موضوعی در فضای مجازی . ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

45 فارع التحصیل شده ی کارشناسی. ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

46 در متون آکادمیک به معنای مونتاژ کردن قطعات هم بکار میرود.⚘ ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

47 در کاربر های روزمره به معنای یک فاز ازماده است(not liquid or gas)
و در متون تخصصی بیشتر به معنای قطعی است .به مثال زیر توجه کنید:
we have no ...
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

48 در کاربرد های روزمره بیشتر به معنای "نظم و تربیب دادن است(سینونیم با arrange,marshal,colloocate)
و در متون آکادمیک به معنای رشته تحصیلی است.
ب ...
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

49 تا ملاقاتی دیگر خدا بهمراه شما .
برقرار باشید دوستان⚘🌷
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

50 لطف دارید؛ نظر لطفتونه.
برقرار باشید دوستان👋
١٣٩٧/٠٤/٢١
|