برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ ���� ���� (��������)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ ���� ���� (��������) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ ���� ���� (��������)   • مفهوم ������ ���� ���� (��������)   • تعریف ������ ���� ���� (��������)   • معرفی ������ ���� ���� (��������)   • ������ ���� ���� (��������) چیست   • ������ ���� ���� (��������) یعنی چی   • ������ ���� ���� (��������) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ ���� ���� ��������

کلمه : ������ ���� ���� (��������)
اشتباه تایپی : ������ ���� ���� (��������)
عکس ������ ���� ���� (��������) : در گوگل

آیا معنی ������ ���� ���� (��������) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )