ǹ

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

دانشنامه عمومی

Ǹ. Ǹ, ǹ یا N اکسان گراو یکی از حروف پین یین است که برای نویسه گردانی زبان چینی به کار برده می شود. این نویسه نشان دهندهٔ ن با نواخت سقوط بالاست.
Wikipedia contributors, "Ǹ, " Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en. wikipedia. org/w/index. php?title=%C7%B8& oldid=547827310 ( accessed July 5, 2014 ) .
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

ذاتی
اساسی
عصبانیت ـ
ترکیدن از عصبانیت
مقدار ماده درون یک شی
احتمال
توسط
استفراغ کردن
انرژی مثبتی ک کارمای منفی را خنثی کرده و برای مدیتیشن عالی کار میکند
زلالی آب
plus
sign for addition
minus
sign for subtraction or negative value ( - ) ; lack, negative quantity
داستان های تخیلی

سه نقطه . . .
سه نقطه با شکل ( . . . ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت ها و جمله ها و بندها در نگارش به کار می روند.
این نشانه ها، که نشانه های نوشتاری هم نامیده می شوند، نشانه هایی هستند که برای آسان تر خواندن یک نوشته، بیان یک احساس، فرمول نویسی در ریاضیات و غیره یا ایجاد دگرگونی در تلفظ واژه ها به کار می روند.
دو نقطه :
دو نقطه با شکل ( : ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت ها و جمله ها و بندها در نگارش به کار می روند.
این نشانه ها، که نشانه های نوشتاری هم نامیده می شوند، نشانه هایی هستند که برای آسان تر خواندن یک نوشته، بیان یک احساس، فرمول نویسی در ریاضیات و غیره یا ایجاد دگرگونی در تلفظ واژه ها به کار می روند.
دو نقطه در موارد زیر به کار می رود
نقل قول
جلوی واژگانی که باید معنی شود
هنگام تعریف یا بر شمرد اجزایی یک چیز
درنگ ,
درنگ با شکل ( , ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت ها و جمله ها و بندها در نگارش به کار می روند.
این نشانه ها، که نشانه های نوشتاری هم نامیده می شوند، نشانه هایی هستند که برای آسان تر خواندن یک نوشته، بیان یک احساس، فرمول نویسی در ریاضیات و غیره یا ایجاد دگرگونی در تلفظ واژه ها به کار می روند.

گیومه ��
گیومه با شکل ( �� ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت ها و جمله ها و بندها در نگارش به کار می روند.
این نشانه ها، که نشانه های نوشتاری هم نامیده می شوند، نشانه هایی هستند که برای آسان تر خواندن یک نوشته، بیان یک احساس، فرمول نویسی در ریاضیات و غیره یا ایجاد دگرگونی در تلفظ واژه ها به کار می روند.
علامت پرسش یا سوالی
علامت سوالی با شکل ( ؟ ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت ها و جمله ها و بندها در نگارش به کار می روند.
این نشانه ها، که نشانه های نوشتاری هم نامیده می شوند، نشانه هایی هستند که برای آسان تر خواندن یک نوشته، بیان یک احساس، فرمول نویسی در ریاضیات و غیره یا ایجاد دگرگونی در تلفظ واژه ها به کار می روند.
نیوجرسی
فاصله
هنگام ترجمه به فارسی می توان آن را با چنین الفاظی ترجمه کرد:
یعنی، به این معنا که، به عبارت دیگر
Central laws lack specificity, thereby allowing local leeway in application: while the final decision - making is restricted to policy circles in Beijing, authorities in Shanghai have considerable autonomy to interpret and implement them
قوانین مرکزی فاقد صراحت است، بنابراین اِعمال آزادی عمل را به صورت محلی روا می دارد، به عبارت دیگر درحالی که تصمیم گیری نهایی محدود به محافل سیاست در پکن است، اما مقامات در شانگهای استقلال قابل ملاحظه ای برای تفسیر و پیاده سازی آن ها دارند.
یه حرف در الفبای پارسی

در عربی نویسی، الفبای یکم: آ
در لاتین نویسی، الفبای دوم: ��
یه حرف در الفبای پارسی

در عربی نویسی، الفبای یکم: ع
در لاتین نویسی، الفبای دوم: ��
این سایت حذف بشع خیلی مزخرفع. . .
یدونع کلمرو پیدا نکرد
ایتالیا

کنارک شاید ریشه ( کناره ک ) کناره یا ساحل دریای کوچک با نگاه بر جایگاه این شهر ساحلی باشد
خوی نیک ، بزرگ تر عطاهای خداوند است
علامت یوان چین ( yuan ) و ین ژاپن ( yen )
علامت پوند ( pound ) ، نماد جهانی ارز
علامت سِنت. هر صد سنت برابر با یک یورو یا یک دلار است.
مزه کردن
پانزدهمین حرف الفبای اسپانیایی. که بعد از حرف n قرار دارد. حرف بزرگ آن � و حرف کوچک آن � است. علامت ~ که بر روی آنها قرار دارد tilde نام دارد.
تلفظ این حرف �, � آ نْیَ است. دقیقا شبیه تلفظ بخشِ ابتداییِ کلمهِ "پیاز" onion در انگلیسی آنیِن. ( نیِ )
مثال:
Jack & Lucy
جک و لوسی
همانطور که در مثال بالا می. بینیم، علامت & به معنی "و" در فارسی است و در انگلیسی به صورتand اَند خوانده می شود.
جالب است بدانید اسم این علامت ampersand اَمپْرْسَند است و در زمان های قدیم حرف آخر الفبای انگلیسی بعد از Z بوده است.
� حرف c که به دور آن دایره کشیده شده است حرف اول کلمه Copyright کپی رایت است.
خط فاصله
تلفظ ات لاین
Exclamation point
مثبت یا منفی
کم و زیاد
کمی بیشتر یا کمتر از این مقدار
در زبان فارسی به این خط ویرگول یا به نقل قول از علی سیریزی درنگ هم گفته می شود و در زبان فارسی ویرگول این گونه است ، .

علامت سوال
daghigh nemidonam haghighatan taze vared?�
یعنی همدم و غم خوار خانواده مثل مادر
طایفه اسیوند لر بختیاری
تیره سیوند طایفه مال احمدی منجزی بختیاروند
گرگان نام شهریباستانی در شمال ایران است. کلمه گرگان از دو بخش گرگ و آن تشکیل شده است. " ان" انتهایی به معنی مکان است. مانند:کردستان ، لرستان
درنتیجه گرگان به معنی سرزمین گرگها می باشد. که در اوستا آن را ورکان و لاتین شده آن هیرکانیا خوانده می شود.
روبل روسیه
لخابرگ =سوسمار
نام آن ویرگول است و وقتی در جمله استفاده میشود ویرگول باید مانند مکث کردن باشد مثل پس از تولد ، در مقابل تهمت های نامربوط که مردم نسبت به مادرش می زدند . پس از تولد را میخوانیم سپس وقتی به ویرگول میرسیم باید مکث کنیم بعد بقیه ی جمله که همان تهمت های نامربوط که مردم نسبت به مادرش می زندند را بخوانیم. دقیقا مثل این است که این شکلی باشد جمله : پس از تولد ( مکث کنید ) در مقابل تهمت های نامربوط که مردم نسبت به مادرش می زندند
نقطه
dot
علامت نگارشی که در آخر جمله امری و خبری قرار می گیرد.
نقطه : علامت نگارشی که در آخر جمله قرار میگیرد
dot : a small round mark
علامتی نگارشی که نشان دهنده ی امری یا خبری بودن جمله شده و آخر جمله می آید. در بعضی موارد معنی dot میدهد. مثل لینک:com.
علامت بند در ماده قانونی
هم خانواده نور:نوار، نورانی
علامت & ریشه در زبان لاتین دارد. نویسنده های عصر امپراطوری روم برای اینکه سریع تر بنویسند حروف لاتین را به هم می چسباندند ( یا به تعبیری شکسته نویسی می کردند ) . در زبان لاتین کلمه ی ربط �و� می شود �et�. کلمه ی et همچنان در زبان های رمانس ( از ریشه لاتین ) از جمله فرانسوی به معنای �و� است. حتا همچنان در انگلیسی هم از عبارت های �et cetera� یا �. etc� به معنای �و غیره�، و �et al� به معنای �و دیگران� استفاده می شود. وقتی نویسندگان رومی شکسته نویسی می کردند دو حرف e و t را به هم می چسباندند که در نتیجه علامتی شبیه به علامت امروزی & به وجود می آمد. به عبارت دیگر علامت & حالت شکسته و تغییر شکل یافته ی کلمه ی et به معنای �و� در زبان لاتین است. در قرن ۱۹ ام، وقتی دانش آموزان تمرین هجی کلمات می کردند، وقتی به حروف A I O که به تنهایی و به طور مجزا یک کلمه هم به حساب می آمدند می رسیدند، جهت تاکید روی این مسئلهT از عبارت لاتین �per se� استفده می کردند. Per se یک عبارت لاتین به معنای �به خودی خود� یا �به تنهایی� ( به انگلیسی: By itself ) است، که همچنان به در انگلیسی کاربرد دارد. دانش آموزان مثلاًوقتی می خواستند عبارت �I am� را صرف کنند می گفتند:
I per se, A, M

حال اگر یادتان باشد گفتیم که علامت & 27 امین حرف از الفبای انگلیسی بود، و بعد از حرف Z نوشته می شد. بنابراین وقتی دانش آموزان می خواستند حروف الفبا را با آواز یا به صورت آهنگین بخوانند، چند حرف آخر الفبا را این طور می خواندند:

X, Y, Z, and per se &

به این ترتیب عبارت � and per se &� که تلفظ می شد �اند پر سی اند�، در اثر کثرت استفاده تبدیل شد به �Ampersand� ( یا امپرسند ) ! این نام از آن زمان تا به حال به عنوان نام علامت & به کار می رود.
ویرگول
بخشش لازم نیست، اعدامش کنید!
بخشش، لازم نیست اعدامش کنید!
اینجا جون یه آدم رو نجات میده😂
خوشتون اومد بلایکید
من sirmgamer143 هستم به کانالم هم اگه خواستید سر بزنید
آژانس مدیریت اضطراری فدرال
عاشقتم. دوست دارم. نشانه ی عشق
How
به معنی چطور
احساساتی
سبز
Green love
آرم بیلی💚
سه نقطه
three Dot
زیر خط
درآمد خالص
به اضافه یا به علاوه

Neptune
در روز خواب خیال من
علامت نگارشی هست که در انتها ی جمله های امری و خبری گذاشته می شودو جمله را به اتمام می رساند.
به اینگلیسی :dot
مثلا: من بهار را دوست دارم. <……
شما در فروشگاه هستید. <……

نیم فاصله
نیم فاصله یک چیزیه که تو ویندوز با Ctrl shift 2 نوشته می شه. کجا به کار می ره؟
خب جاهایی مانند می کنم به کار می ره. بین می و کنم.
بدون فاصله:میکنم
با نیم فاصله:می کنم
با فاصله:می کنم
Jhggc
ویویو

این اموجی به ۲ معنا است ۱: وقتی کسی کث می گوید این را براش می نویسن ۲:و برای کسی که نمی خواهد جمع خالی بماند این اموجی را می نویسد
یک شکلک لبخند که توسط اتفاقات خنده دار این شکلک را میگذارند.
من حس میکنم این نوشته ( یال )
پرانتز
ز کشتن تا به رستن تا درودن
بسا رنجا که باید آزمودن

Japanese Symbol for Beginner
A yellow and green shield symbol, called a Shoshinsha Mark. Must be displayed by drivers in Japan for one year after they receive their drivers licence. Similar to L - Plates used to identify learner drivers in other countries.A yellow and green shield symbol, called a Shoshinsha Mark. Must be displayed by drivers in Japan for one year after they receive their drivers licence.

Similar to L - Plates used to identify learner drivers in other countries.

Japanese Symbol for Beginner was approved as part of Unicode 6. 0 in 2010 and added to Emoji 1. 0 in 2015.


Also Known As
🔰 Shoshinsha Mark
🔰 Yellow Green Shield
Apple Name
🔰 Japanese Symbol for Beginner
Japanese “no vacancy” button
Also known as “Squared CJK Unified Ideograph - 6e80”. It is a Kanji character, read as “mitsuru” and “mun” ( as in “bun” ) in Chinese, and means “full” in both languages. . . . Its usage as part of other phrases is similar in Japanese and Chinese, like “満足” or “满足” means “satisfied”
Meaning – Medical Symbol
The image of a snake entwined in a downward - spiral shape around a rod is the emoji that symbolizes medicine and health care services such as doctors or hospitals. . . . Medical Symbol can mean "She works in a hospital. " or "He is a famous neurologist doctor. "
⚕⚕⚕⚕⚕⚕⚕⚕⚕⚕⚕⚕
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما