برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

گوش بر


مترادف گوش بر: شارلاتان، کلاش، کلاهبردار

معنی گوش بر در لغت نامه دهخدا

گوش بر. [ ب ُ ] (نف مرکب ) بُرنده ٔ گوش. قاطع گوش. قطعکننده ٔ گوش. || کسی که به مکرمال کسی را بگیرد. (فرهنگ نظام ). که به دسیسه پول از مردم بگیرد به قصد پس ندادن. (یادداشت مؤلف ). رجوع به گوش بری و گوش بریدن در ذیل ترکیب های گوش شود.

معنی گوش بر به فارسی

گوش بر
( صفت ) ۱ - کسی که گوش دیگری را ببرد قطع کنند. گوش . ۲ - کسی که بحیله پول و مال از دیگری گیرد مغبون کننده در معامله : خیال نمیکردم که این قدر مردمان دنده پهن بیکاره و گوش بری باشند .

معنی گوش بر در فرهنگ فارسی عمید

گوش بر
کسی که با حیله و نیرنگ چیزی از کسی بگیرد.

معنی گوش بر به انگلیسی

fraud (اسم)
فریب ، غبن ، حیله ، شیادی ، تقلب ، کلاه برداری ، شیاد ، گوش بر
swindler (اسم)
متقلب ، طرار ، سیاه بند ، قاچاق ، کلاه بردار ، خزپوش ، گول زن ، گوش بر ، کلاه گذار

معنی کلمه گوش بر به عربی

گوش بر
احتيال , نصاب

گوش بر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گوش بر   • مفهوم گوش بر   • تعریف گوش بر   • معرفی گوش بر   • گوش بر چیست   • گوش بر یعنی چی   • گوش بر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گوش بر

کلمه : گوش بر
اشتباه تایپی : ',a fv
عکس گوش بر : در گوگل

آیا معنی گوش بر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )