برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

کنایه از فرد حریص

کنایه از فرد حریص را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر
دندان گرد
اکرم
دندان گرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کنایه از فرد حریص   • مفهوم کنایه از فرد حریص   • تعریف کنایه از فرد حریص   • معرفی کنایه از فرد حریص   • کنایه از فرد حریص چیست   • کنایه از فرد حریص یعنی چی   • کنایه از فرد حریص یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کنایه از فرد حریص

کلمه : کنایه از فرد حریص
اشتباه تایپی : ;khdi hc tvn pvdw
عکس کنایه از فرد حریص : در گوگل

آیا معنی کنایه از فرد حریص مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )