برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1582 100 1
شبکه مترجمین ایران

کلیات نصاب الصبیان (کتاب)

کلیات نصاب الصبیان (کتاب) در دانشنامه اسلامی

کلیات نصاب الصبیان (کتاب)
کتاب «خودآموز نصاب یا کلیات نصاب الصبیان»، همان کتاب «نصاب الصبیان» ابو نصر فراهی سجستانی است که استاد حسن زاده ، آن را تصحیح نموده و همراه با چندین بیت اشعار ملحقه و اعراب کلمات مشکله و پانوشت های ارزنده، به امر علامه شعرانی ، با نام یاد شده، به چاپ رسانده است.
از آن جا که کتاب ارزنده نصاب الصبیان ، بسیاری از لغات عربی و موضوعاتی از قبیل سوره های مکی و مدنی، اسامی زنان پیامبر ، اسامی اولاد پیامبر، اسامی ماه های رومی، اسامی ماه های فارسی و بسیاری از مطالب متنوع دیگر را به نظم فارسی درآورده تا تعلیم و تعلم و حفظ آن آسان گردد، ولی با این همه، از تصرف ناسخان و زیاده و نقصان دیگران و تحریف ناآشنایان، مصون نمانده، لذا استاد حسن زاده، به ترغیب مرحوم علامه شعرانی، بر آن شد تا در نسخ آن، تجدید نظر کند. جناب ایشان با فراهم کردن نسخ خطی موجود در کتاب خانه مرحوم ملک و کتاب خانه ملی، بر تصحیح کتاب یاد شده همت گماشت و در ضبط کلمات و لغات کوششی بلیغ، مبذول داشت. مرحوم علامه شعرانی، قدس سره، در تقریظی که بر نصاب مصحح استاد نگاشته است، چنین می گوید: «کتاب نصاب الصبیان که از زمان تالیف آن تا کنون بیش از هفت صد سال گذشته و هنوز رونق اولیه را از دست نداده است، پیوسته در مکاتب و مدارس از کتب درسی و تعلیمی بوده است و به سبب کثرت تداول، تصرف ناسخان بسیار در آن راه یافته و زیاده و نقصان در آن بسیار کرده اند، چنان که هیچ یک از نسخ مطبوعه از تحریفات خالی نیست، لذا جناب ادیب فاضل آقای حسن زاده آملی که در بسیاری از علوم زحمت کشیده و مدت ها نزد این بنده ناچیز، به تحصیل پرداخته، به اصرار و ترغیب حقیر در نسخ آن، تجدید نظر کامل نمود و همه لغات فارسی و عربی آن را از مدارک معتبره آن، مانند قاموس و منتهی الارب و کنز اللغه و سامی و صحاح و برهان قاطع و جامع و غیر آنها تصحیح و معرب ساخت و چنان که هیچ کلمه بدون اطمینان به صحت آن ضبط نگردید و نیز آنچه از اشعار مرتبط با علم نجوم و قرائت و سیره نبویه بود، از کتب معتبره فن، مانند زیج بهادر خانی ، اتقان و مجمع البیان و غیر آن تصحیح کرده و هر یک را که احتیاج به توضیح داشت، در ذیل صفحات توضیح داد و چون ملاحظه شد که در نسخ مطبوعه، بسیاری از اشعار اصلی کتاب را عمدا یا سهوا حذف کرده اند، سعی ش ...

کلیات نصاب الصبیان (کتاب) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلیات نصاب الصبیان (کتاب)   • مفهوم کلیات نصاب الصبیان (کتاب)   • تعریف کلیات نصاب الصبیان (کتاب)   • معرفی کلیات نصاب الصبیان (کتاب)   • کلیات نصاب الصبیان (کتاب) چیست   • کلیات نصاب الصبیان (کتاب) یعنی چی   • کلیات نصاب الصبیان (کتاب) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کلیات نصاب الصبیان کتاب

کلمه : کلیات نصاب الصبیان (کتاب)
اشتباه تایپی : ;gdhj kwhf hgwfdhk (;jhf)
عکس کلیات نصاب الصبیان (کتاب) : در گوگل

آیا معنی کلیات نصاب الصبیان (کتاب) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )