برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1432 100 1

کج و سنگین راه رفتن

معنی کج و سنگین راه رفتن به انگلیسی

waddle (فعل)
اردک وار راه رفتن ، کج و سنگین راه رفتن

معنی کلمه کج و سنگین راه رفتن به عربی

کج و سنگین راه رفتن
تمايل

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کج و سنگین راه رفتن   • مفهوم کج و سنگین راه رفتن   • تعریف کج و سنگین راه رفتن   • معرفی کج و سنگین راه رفتن   • کج و سنگین راه رفتن چیست   • کج و سنگین راه رفتن یعنی چی   • کج و سنگین راه رفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کج و سنگین راه رفتن
کلمه : کج و سنگین راه رفتن
اشتباه تایپی : ;[ , sk'dk vhi vtjk
عکس کج و سنگین راه رفتن : در گوگل

آیا معنی کج و سنگین راه رفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران