برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1445 100 1

کاشف قانون وراثت

کاشف قانون وراثت در جدول کلمات

کاشف قانون وراثت
یوهان مندل

کاشف قانون وراثت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن مرادنوری
یوهان مندل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کاشف قانون وراثت   • مفهوم کاشف قانون وراثت   • تعریف کاشف قانون وراثت   • معرفی کاشف قانون وراثت   • کاشف قانون وراثت چیست   • کاشف قانون وراثت یعنی چی   • کاشف قانون وراثت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کاشف قانون وراثت
کلمه : کاشف قانون وراثت
اشتباه تایپی : ;hat rhk,k ,vhej
عکس کاشف قانون وراثت : در گوگل

آیا معنی کاشف قانون وراثت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران