برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هیلکو باکتر

هیلکو باکتر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
هیلکو باکتر ، نام باکتری است که در معده ایجاد زخم معده نموده و نام صحیح آن هیلکوباکتر پیلوری می باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هیلکو باکتر   • مفهوم هیلکو باکتر   • تعریف هیلکو باکتر   • معرفی هیلکو باکتر   • هیلکو باکتر چیست   • هیلکو باکتر یعنی چی   • هیلکو باکتر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هیلکو باکتر
کلمه : هیلکو باکتر
اشتباه تایپی : idg;, fh;jv
عکس هیلکو باکتر : در گوگل

آیا معنی هیلکو باکتر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )