برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

های‌شبا

های‌شبا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
در زبان اچمی و مناطق خودمونی در معنای زنده‌باد و پاینده باد به کار می‌رود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی های‌شبا   • مفهوم های‌شبا   • تعریف های‌شبا   • معرفی های‌شبا   • های‌شبا چیست   • های‌شبا یعنی چی   • های‌شبا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی های‌شبا

کلمه : های‌شبا
اشتباه تایپی : ihd‌afh
عکس های‌شبا : در گوگل

آیا معنی های‌شبا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )