برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1414 100 1

میدان برداری

معنی میدان برداری به فارسی

میدان برداری
[vector field] [فیزیک] هر میدان تابع زمان و مکان که مقدارش در هر نقطه از فضا کمیتی بُرداری باشد

میدان برداری در دانشنامه ویکی پدیا

میدان برداری
میدان برداری، در ریاضیات، تابعی است که به هر نقطه از فضای اقلیدسی، برداری را نسبت می دهد.
نمونه ای از آن در طبیعت، میدان گرانشی و مغناطیسی است. در فیزیک، میدان برداری برای مدل سازی راستای حرکت و سرعت ذرات شاره ها، بکار می رود. اگر میدان برداری نشان دهندۀ نیرو در فضا باشد، با انتگرال گیری خطی، مقدار کار به دست می آید. یکی از مهمترین کاربردهای میدان برداری نشان دادن سرعت سیالات در فضا است.
یک میدان برداری در R n {\displaystyle \mathbb {R} ^{n}} ، نگاشتی چون f : R n → R n {\displaystyle f:\mathbb {R} ^{n}\rightarrow \mathbb {R} ^{n}} است که به هر نقطهٔ x {\displaystyle \mathbf {x} } ، برداری را نسبت می دهد.
کرل یا تاو یک میدان برداری، برداری ست که اندازه اش نشان دهندۀ حداکثر گردش آن بردار در واحد سطح است. یک میدان برداری که کرل آن صفر باشد، میدان برداری غیرگردشی یا ذخیره شونده نامیده می شود.
عکس میدان برداری
میدان برداری پایستار، میدان ابقایی یا میدان غیرگردشی به میدانی می گویند که کِرل آن صفر باشد. مفهوم ابقایی (پایستار) بودن یک میدان برداری این است که انتگرال گیری روی یک مسیر بین دو نقطه به مسیر حرکت بستگی نداشته باشد، مانند محاسبه کار انجام شده وقتی جسمی را با وجود جاذبه زمین جابجا می کنیم که کار انجام شده مستقل از مسیر جابجایی جسم و فقط به نقطه آغازین و انتهایی بستگی دارد.
نیروی پایستار


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با میدان برداری

میدان برداری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• میدان اسکالر   • میدان برداری پایستار   • مفهوم کرل و دیورژانس   • کاربرد کرل و دیورژانس   • مفهوم فیزیکی کرل   • تفاوت نیروی پایستار و ناپایستار   • تعبیر فیزیکی کرل   • کرل در مختصات استوانه ای   • معنی میدان برداری   • مفهوم میدان برداری   • تعریف میدان برداری   • معرفی میدان برداری   • میدان برداری چیست   • میدان برداری یعنی چی   • میدان برداری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی میدان برداری
کلمه : میدان برداری
اشتباه تایپی : ldnhk fvnhvd
عکس میدان برداری : در گوگل

آیا معنی میدان برداری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )