برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1358 100 1

منشور حقوق شهروندی ایران

نقل قول های منشور حقوق شهروندی ایران

منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران فهرستی ۱۲۰ مادّه ای مستند بر قانون اساسی ایران از مهمترین حقوق شهروندی ایرانیان در نظام حقوقی این کشور است که در ۲۹ آذر ۱۳۹۵/ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ از سوی رئیس جمهور حسن روحانی امضا شد تا سیاست ها و برنامه های دولت برای پیشبرد حقوق شهروندی پیگیری شود.
• «حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است.» بیانیه دربارهٔ رونمایی از منشور حقوق شهروندی، ۲۹ آذر ۱۳۹۵ /۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ -> حسن روحانی
• «استیفای حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی ازجمله آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانه ها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سکونت و آزادی رفت وآمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به اتکای آرای عمومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همه پرسی آزاد، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشکل ها، احزاب و انجمن های مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه پیمایی ها و سایر حقوق، تنها با تعهد، مسئولیت پذیری و اراده سیاسی دولت امکان پذیر است.» بیانیه دربارهٔ رونمایی از منشور حقوق شهروندی، ۲۹ آذر ۱۳۹۵ /۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ -> حسن روحانی
• «بر اساس اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می کنم.» بیانیه دربارهٔ رونمایی از منشور حقوق شهروندی، ۲۹ آذر ۱۳۹۵ /۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ -> حسن روحانی
• «هیچ کس از قانون مستثی نیست و همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم.» در «همایش قانون اساسی و حقوق ملت؛ رونمایی از منشور حقوق شهروندی»، ۲۹ آذر ۱۳۹۵/ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ -> حسن روحانی
• «اگر به دنبال منافع کشور و حکومت قانون هستیم، هیچ فرد، نهاد، گروه و رسانه ای نباید حاشیهٔ امنیتی داشته باشد… همه در برابر قانون مساوی هستند و در قانون استثناء، نورچشمی و فرد و گروه وابسته به این طرف و یا آن طرف وجود ندارد.» در «همایش قانون اساسی و حقوق ملت؛ رونمایی از منشور حقوق شهروندی»، ۲۹ آذر ۱۳ ...

ارتباط محتوایی با منشور حقوق شهروندی ایران

منشور حقوق شهروندی ایران را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی منشور حقوق شهروندی ایران   • مفهوم منشور حقوق شهروندی ایران   • تعریف منشور حقوق شهروندی ایران   • معرفی منشور حقوق شهروندی ایران   • منشور حقوق شهروندی ایران چیست   • منشور حقوق شهروندی ایران یعنی چی   • منشور حقوق شهروندی ایران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی منشور حقوق شهروندی ایران
کلمه : منشور حقوق شهروندی ایران
اشتباه تایپی : lka,v pr,r aiv,knd hdvhk
عکس منشور حقوق شهروندی ایران : در گوگل

آیا معنی منشور حقوق شهروندی ایران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
حقوق و دستمزد