برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1360 100 1

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در دانشنامه اسلامی

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، در شب ۲۱ شعبان ۱۲۵۹ ه.ق. در تهران به دنیا آمد. ارتباط و همکاری پدر او با دربار ناصرالدین شاه موجب شد که محمد حسن را در سال ۱۲۶۷ ه.ق. برای تحصیل در رشتۀ «پیاده نظام» به مدرسۀ «دارالفنون» روانه کنند. وی بعد از بازگشت از پاریس بلافاصله به عنوان مترجم «حضور همایون» گمارده شد.
وی از دودمان مراغه ای بود و پدرش حاج علیخان که نخست لقب ضیاءالملک داشت و سپس به اعتمادالسلطنه ملقب شد، حاجب الدوله دربار ناصرالدین شاه بود. پدر اعتمادالسلطنه نیز به مقامات بلند سیاسی دست یافت، اما در زمان محمدشاه از کار برکنار شد و اموالش مصادره گردید و به زندان افتاد و سرانجام به عتبات عالیات تبعید شد.چون محمدشاه درگذشت، حاج علی خان به تهران بازگشت و مورد توجه مهد علیا، مادر شاه جدید قرار گرفت و در دربار به سرعت نفوذی به هم رسانید، به گونه ای که میرزا آقاخان نوری او را جزو نزدیکان و محارم خویش درآورد. در توطئه برضد امیرکبیر با مهد علیا و میرزا آقاخان نوری همدست بود و وظیفه قتل امیرکبیر را برعهده گرفت.
معرفی اجمالی
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، در تهران به دنیا آمد، مادرش "خورشید خانم" و پدرش "علیخان مقدم مراغه ای" "حاجب الدوله" (فراشباشی) ناصرالدین شاه بود و از شاگردان دورۀ اول مدرسه «دارالفنون» بوده است. ارتباط و همکاری پدر او با دربار ناصرالدین شاه موجب شد که محمد حسن را در سال ۱۲۶۷ ه.ق. برای تحصیل در رشتۀ «پیاده نظام» به مدرسۀ «دارالفنون» روانه کنند. پس از آنکه یک سال از تحصیل او در این مدرسه گذشت بنا بر حکم "عزیز خان مکری" «سردار کل» (وزیر جنگ)، محمدحسن به منصب «وکیلی» (گروهبانی) رسید. وی در امتحانات دارالفنون به چهار قطعه نشان سر افراز شد او در سال ۱۲۷۰ ه.ق. نشان مس، در ۱۲۷۱ ه.ق. نشان نقره، در ۱۲۷۲ ه.ق. نشان طلا و در سال ۱۲۷۴ ه.ق. نشان طلای این مدرسه را دریافت کرد و با «درجۀ یاوری» از آنجا فارغ التحصیل شد و ضمن قرار گرفتن در ردیف آجودان های مخصوص و خدمت گزاران دربار "محمد قاسم میرزا"، سومین ولیعهد ناصرالدین شاه، شد و پس از مرگ محمدقاسم میرزا او در خدمت "میرزا محمدخان سپهسالار" قرار گرفت. در ۱۲۸۰ ق زمانی که حسنعلی خان امیر نظام گروسی وزیر مختار ایران در فرانسه بود، محمد حسن خان به عنوان وابسته ...

ارتباط محتوایی با محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی محمدحسن خان اعتمادالسلطنه   • مفهوم محمدحسن خان اعتمادالسلطنه   • تعریف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه   • معرفی محمدحسن خان اعتمادالسلطنه   • محمدحسن خان اعتمادالسلطنه چیست   • محمدحسن خان اعتمادالسلطنه یعنی چی   • محمدحسن خان اعتمادالسلطنه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی محمدحسن خان اعتمادالسلطنه
کلمه : محمدحسن خان اعتمادالسلطنه
اشتباه تایپی : lplnpsk ohk hujlhnhgsgxki
عکس محمدحسن خان اعتمادالسلطنه : در گوگل

آیا معنی محمدحسن خان اعتمادالسلطنه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )