متهموگلوبینمی

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

مِتهِموگلوبینِمی (به انگلیسی: Methemoglobinemia) به اختلالی گفته می شود که در آن سطح متهموگلوبین خون بیش از حد عادی است. متهموگلوبین (دارای آهن ferric در مقایسه با هموگلوبین (دارای آهن فروس ferrous است.
مهم ترین دلیل متهموگلوبینمی ارثی کمبود آنزیم های احیاء کننده یعنی متهموگلوبین ردوکتاز (آنزیم دیافورز) (NADH methemoglobin reductase) است. این آنزیم متهموگلوبین را مجدداً به هموگلوبین تبدیل می کند و به عبارت دیگر هموگلوبین را حفظ می کند. این بیماری اتوزومال مغلوب است.
سایر علل متهموگلوبینمی مادرزادی مانند انواعی از هموگلوبین غیرطبیعی نظیر Hb-M و HbH که بعلت تغییر ساختمانی گلوبین، آهن اکسید شده آن پایدار می ماند و آنزیم های احیاکننده مؤثر نیستند. کمبود آنزیم پیروات کیناز نیز محتمل است.
انواع اکتسابی متهموگلوبینمی که بر اثر مواد شیمیایی و داروهای اکسیدکننده مانند نیتریتها، داپسون، بنزوکائین، متوکلوپرامید و کوتریموکسازول به وجود میایند. خطر بروز این مشکل در نوزادان بیشتر است.
در حالت عادی میزان متهموگلوبین خون کمتر از ۱/۵٪ است و اگر به هر دلیل مولکول آهن هموگلوبین اکسید شد، توسط آنزیمهایی در گلبول قرمز مانند متهموگلوبین ردوکتاز مجدداً آهن Fe³+ به Fe²+ تبدیل می شود. این بیماری بر اثر بعضی سموم مانند سیانیدها، نیتراتها یا داروها آهن دو ظرفیتی مولکول هموگلوبین به آهن سه ظرفیتی اکسیدشده است. متهموگلوبین توانایی کمتری برای پیوند با اکسیژن دارد لذا خون نمی تواند اکسیژن مورد نیاز سلول ها را تأمین کند.
علل متهموگلوبینمی عبارتند از:
در متهموگلوبینمی خفیف (سطوح مت هموگلوبین>۱۵٪) رنگ چهره کبود و آبی (کبودی اندام های انتهایی بدن) می شود. اگر متهموگلوبینمی شدیدتر باشد (≥۳۰٪)، به دلیل نرسیدن اکسیژن به سلول ها موجب سردرد، خستگی، تاکیکاردی، ضعف و تنگی نفس می شود. در سطوح> ۴۵٪، دیس پنه، برادیکاردی، هیپوکسی، اسیدوز، تشنج، کوما و آریتمیا ایجاد می شوند. معمولاً در سطوح> ۷۰٪ مرگ اتفاق می افتد. درمان با متیلن بلو است.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

ارتباط محتوایی

دانشنامه عمومیمِتهِموگلوبینِمی ( به انگلیسی: Methemoglobinemia ) به اختلالی گفته می شود که در آن سطح متهموگلوبین خو ...
معنی متهموگلوبینمی، مفهوم متهموگلوبینمی، تعریف متهموگلوبینمی، معرفی متهموگلوبینمی، متهموگلوبینمی چیست، متهموگلوبینمی یعنی چی، متهموگلوبینمی یعنی چه، انگلیسی:زبان انگلیسی، تاکیکاردی، دیس پنه، برادیکاردی، هیپوکسی، اسیدوز، تشنج، داپسون، بنزوکائین، آنمی فانکونی، کم خونی دیاموند-بلک فان، اریتروبلاستوپنی، کم خونی سیدروبلاستیک، کم خونی میلوفیتزیک،
برچسب ها: دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف م، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف م
کلمه: متهموگلوبینمی
کلمه بعدی: متهموگلوبینمی ۶۷۷۰
اشتباه تایپی: ljil,'g,fdkld
عکس متهموگلوبینمی : در گوگل
معنی متهموگلوبینمی

معنی یا پیشنهاد شما