برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1519 100 1
شبکه مترجمین ایران

قه قه خندیدن

معنی قه قه خندیدن در لغت نامه دهخدا

قه قه خندیدن. [ ق َ ق َه ْ خ َ دی دَ ] (مص مرکب ) خندیدن به آواز بلند. قهقهه زدن. قاه قاه خندیدن.

معنی قه قه خندیدن به فارسی

قه قه خندیدن
خندیدن باواز بلند قهقه زدن

قه قه خندیدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قهقهه   • خنده   • معنی قه قه خندیدن   • مفهوم قه قه خندیدن   • تعریف قه قه خندیدن   • معرفی قه قه خندیدن   • قه قه خندیدن چیست   • قه قه خندیدن یعنی چی   • قه قه خندیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قه قه خندیدن

کلمه : قه قه خندیدن
اشتباه تایپی : ri ri okndnk
عکس قه قه خندیدن : در گوگل

آیا معنی قه قه خندیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )